Pravidla

30. dubna 2016 v 2:06 | Lucas
Předem upozorňujeme, že při této RPG je nutné myslet. Za každé porušení pravidel nebo nedomyšlené jednání jsou odečítány % života vašich postav, kterých se prohřešek týkal. Proto doporučujeme při čtení pravidel dávat pozor, případně si všechno, co vám přijde důležité, někam napsat. Také zde můžete snadno přijít o postavu, pokud si nebudete dávat pozor (a že i tesař se někdy utne), takže pokud máte příliš velký problém s umíráním postav, raději svou registraci ještě zvažte.

- Většina věcí včetně jednotlivých her se zde hlásí do formulářů. V případě, že máte problém s vyplňováním jednoduchého formuláře do méně než 2 minut, ani se nemusíte registrovat.

Moc děkujeme za pochopení :)

Přečetl/a jsem si pravidla a chci se registrovat: ANO / NE

Pravidla pro hráče

1. Nenadávejte jiných hráčům nebo adminům. Pokud si něco potřebujete vyříkat, využijte na chatu Private chat.
2. Nevyvolávejte konflikty.
3. Vždy respektujte adminy.
4. Snažte se veřejně příliš nemluvit o svých názorech na odlišné rasy a podobná horká témata.
5. Porušení předešlých pravidel se trestá vyloučením ze hry.

Registrace

1. Jakmile jste jednou registrovaný hráč, můžete mít libovolný počet postav.
2. Hraní 'sám se sebou' je povoleno (například v případě, že není co dělat, nebo chcete své postavy někam posunout a nemáte s kým hrát). Počítá se jako jakákoliv jiná hra.
3. Při registraci si každá postava může vybrat max 3 schopnosti ze seznamu a 6 věcí, které však nesmí přesahovat váhu 6 Kg.
4. Schopnosti a jejich účinky jsou popsané uvnitř tabulky v Game system v záhlaví stránky.
5. Váš email bude zveřejněn, aby vás mohli ostatní hráči kontaktovat.
6. Dříve než si vymyslíte nick, jméno postavy a face claim, ujistěte se, že jsou volné.
7. Nesmíte si registrovat face claim ani jméno žádné postavy nebo herce ze seriálu TWD.
8. Smíte si registrovat face claim včetně originálního jména jakýchkoliv jiných herců nebo celebrit.
9. Z důvodu spravedlnosti herního systému vaše postava nesmí být mladší 18ti let.
10. Příbuzenství s postavou jiného hráče si předem domluvte.
11. Pokud vám zemřou všechny postavy, můžete si zaregistrovat další.
12. Registrujte si postavu pouze s takovým FC, jehož jméno znáte.
13. Pokud nevíte, jaké FC použít, nahlédněte přes google do FC databází (vyhledávejte jako Face claim database).
14. Postavy registrované jako typ 've skupině' automaticky obývají safezone Oakville a budou mít přiděleny vlastní pokoj v nějakém domě.
15. Postavy registrované jako typ 'samotář' automaticky žijí mimo safezone Oakville. Mohou přespávat v safehousech. Pokud přespí mimo safehouse, riskují útok zombie.
16. I postavy typu 've skupině' mohou z nějakého důvodu přespávat mimo safezone (např. výprava, kdy se do noci nestihli dostat zpátky).
17. V knihách pište do kolonky Name pouze celé a přesné jméno vaší postavy.
18. Do 10 dnů od registrace postavy s ní musíte alespoň 1x hrát, jinak bude vymazána.
19. Po smazání nebo úmrtí všech postav si také kdykoliv můžete založit novou.
20. Fotky vašich postav mohou být pouze reálné foto v co nejpřírodnějším prostředí to jde. Nesmí být digital art, animované, selfie, anime, nekvalitní, s obličeje příliš zblízka nebo menší 350x350.
21. Pokud už za nějakou postavu nechcete hrát, můžete ji zabít komentářem do Graveyard.
22. Pokud jste udělali v nějakém postu či postech chybu (nebo jste ho nedomysleli, to je jedno) můžete do 24 hodin od odeslání hlášení o hře požádat o změnu přes příslušný formulář. Během hry posty můžete opravit pomocí tlačítka Reply na daný post. Po hodině od odeslání postu už se nesmí upravovat jezení a pití a případný popis, kde postava spala, pokud se jednalo o hru neukončenou spánkem.
23. Postavy na začátku vlastní pouze ty předměty, které si vybraly v registraci, + svůj token(který může být pouze drobného a nepoužitelného charakteru).
24. Jakmile postava ve hře získá svou oblíbenou zbraň (nebo si ji zvolí už při registraci), dostává jako bonus +5 strength po dobu, kdy ji vlastní.
25. Pokud všechny vaše postavy ve skupině byly vyhoštěny z důvodu vaší neaktivity, nesmíte si založit další postavu ve skupině. S tímto problémem se prosím obraťte na admina.

Pravidla hry

- Co postava říká píšeme mezi hvězdičky (*Pozor, támhle za rohem jde jeden chodec!*)
- Co postava dělá nijak neohraničujeme.
- Co si postava myslí píšeme mezi lomítka. (/Sakra, málem mě dostal./)

1. Co postava nemá v inventáři, to nemůže používat.
2. Inventář je omezen na kilogramy podle levelu postavy, a to zahrnuje veškeré kapsy, batohy, ledvinky a podobně.
3. Postava nemůže nosit více než jsou povolené kilogramy v jejím profilu. Nemůže si tím pádem koupit v obchodě nebo od ostatních něco, co by limit převýšilo.
4. Postava může začít s vyšším levelem v případě, že je vysloužilý voják, sportovec a tak podobně, nebo pokud je profil kvalitní. Záleží však i na dostatečné argumentaci v profilu postavy. Pokud ale budete svou postavu vyloženě chtít a popisovat jako slabšího jedince, bude se to brát v potaz. Finální level pro novou postavu nakonec určuje sám admin.
5. Od levelu postavy se také odvozuje síla a obrana.
6. Každý přibývající level potřebuje více EXPu ke zvýšení.
7. 1 post = 1-5 EXP (podle kvality, smyslu, délky atd.)
8. Postavy mezi sebou mohou kdykoliv bojovat.
9. Každý hráč samostatně musí povinně nahlásit každou svou hru do příslušného formuláře, pokud za ní chce EXPy. Adminům to krátí čas a pomáhá k tomu, aby nechtěně nepřehlédli nějakou hru.
10. Všechny nutné formuláře jsou uvedeny pod mapou, seřazeny podle důležitosti.
11. Safezone je zóna, kde se nenáchází žádná zombie a lidé se tak nemusí obávat jejich útoků.
12. Safehouse je nějaký uzavřený prostor, kde se nenachází žádná zombie a pouze zde mohou postavy přespávat, pokud nechtějí riskovat útok zombie.
13. Všechny potřebné tabulky ke hraní jsou uvedeny v Game system v horním menu stránky.
14. Při hře musí být v každé navštívené místnosti minimálně 2 posty - jeden začáteční a jeden konečný.
15. Postava smí v místnosti hrát sama, může však napsat pouze 1 post, který zahrnuje začátek i konec, nebo přesun do jiné místnosti, a jeho délka musí být minimálně 10 řádků. Nesmí však projít více než 3 místnosti.Taková hra se počítá jako každá jiná.
16. Pokud postava nemá nějaké schopnosti napsané v profilu, nemůže je používat (např. kolem zombie se může proplížit pouze tehdy, má li schopnost Tichý jako myška).
17. Hry nahlašujte až po ukončení a to za hráče + každou svou postavu zvlášť. Nemusíte ihned, ale dokud ji nenahlásíte, nepřičtou se vám EXPy.
18. Jak s postavou ukončíte hru je na vás.
19. Hra se snaží jet podle reálného času. Čas ve hře se tedy posouvá závisle na čase v realitě. To znamená, že pokud jste začali hrát např. ve 14:00 a ve vašich postech je den, jakmile v realitě nastane 22:00, musí ve vašich postech být také noc.
20. Hry smíte dohrávat v jiné dny, avšak vaše postavy se zasekly na čase 3:00, dokud nepůjdou spát a nebo neukončí hru.
21. Berte na vědomí, že většina lidí odmítá chodcům říkat zombie. Bude lepší, když si pro ně postava vymyslí svůj název, nebo jim bude říkat prostě chodci. Používání slova zombie se tímto ovšem nezakazuje.
22. Posty nesmí být kratší než 4 řádky.
23. Přihlášení na akci je dobrovolné a nezávazné. Musíte však přijít na začátku nebo do té doby, dokud akce neskončí. Jakmile je akce ukončena vypravěčem, už nesmíte přispívat.
24. Na akci můžete být s libovolným počtem svých postav.
25. Bonusem za účast na akci je loot (pokud je téma výprava), EXPy, defense, strength, nebo nějaký epický předmět.
26. Pokud hraje více postav v jedné místnosti, logicky se musí potkat (pokud se tedy před sebou neskrývaj).
27. Pokud postava dosáhne dalšího levelu, může si přes příslušný formulář vybrat další skill. Všechny formuláře naleznete v Game system.
28. Pokud postava vlastní nějaký armor, nejdříve si ho musí si ho k uvedení do provozu přes příslušný formulář nasadit. Nasadit si smí jen jedno brnění najednou.
29. Každý obyvatel Oakville musí alespoň jednou za 14 dní darovat do skladu nějaké jídlo, pití, zbraň, junk item a tak podobně. Nemusí dávat brnění.
30. Aktivita se příliš neřeší. Důležité je zapisovat se na čistky a pokud je některá vaše postava typ ve skupině, každé 2 týdny něco dát do skladu v Oakville (přes Formulář pro dar do Oakville), aby postava z Oakville nebyla vyloučena.

Souboje

1. Postavy mohou mezi sebou bojovat kdekoliv a kdykoliv.
2. Příliš dlouhé souboje však přitahují pozornost chodců (zombíků), pokud se odehrávají mimo safezone, nebo safehouse.
3. Safehouse se při použití souboje se střelnými zbraněmi nebo hlasitém křičení zamoří, dokud jej někdo nevyčistí.
4. Každá postava má podle svého levelu strength a defense. Strength popisuje tolik procent, kolik postava na jeden útok ubere protivníkovi nebo zombie. Každá zbraň dává do strength nějaký + navíc. Defense udává počet, kolikrát se postava během jednoho souboje může útoku ubránit a neztratit žádná % života. Všelijaká výzbroj může přidat body defense. Defense na výzbroji mizí při souboji primárně, dokud se nenávratně nerozbije. Střelné zbraně se nerozbijí, pokud vyčerpají náboje.
5. Popis zombie je v Game system>List of enemies and attacks.
6. Existují souboje, kterým se nedá vyhnout. Jejich výpis je v Game system>List of enemies and attacks. Postavy je nesmí ignorovat. Pokud je to souboj při přechodu z místnosti do místnosti nebo jiného sektoru, vždy musí být popsán v jednom nebo více postech, a to i v případě, kdy se postava přesunula již před začátkem hry (začíná v jiné místnosti, než byla naposledy).
7. Každá místnost mimo safehouse (pokud není zamořený) a safezone mají fixní počet zombie, kterými je zamořený. Postavy je musí vždy při vstupu nebo během hry zabít. Zamoření se resetuje každou novou hru.
8. Souboje fungují na principu tahů. Znamená to, že postava může jednou zaútočit a jednou se bránit, poté se brání a útočí nepřítel, a tak dokola. Pokud je to souboj s NPC (obvykle zombie), smíte jej popsat v jednom postu. Např. mám 12 strength. Obyčejná zombie má health 15%. Jednou udeřím zombie. Zbyde jí 3%. Zombie udeří mne. Bráním se a znovu udeřím zombie, kterou tímto dalším útokem již zabiju.
9. Snažte se souboje psát realisticky. Nezapomeňte sem tam přidat útok vícero zombie najednou. Kdokoliv, kdo bude psát příliš jednoduché souboje po delší dobu, bude penalizován.
10. Pokud jste odeslali nějaký jednoduchý formulář (například sundání nebo nasazení brnění), smíte s ním ihne počítat jako by byl již vyřízený.

Sektory mapy

1. Postavy se mohou pohybovat pouze v sektoru mapy, ve kterém se právě nachází, nebo během hry přejít pouze do jednoho sousedního sektoru (do místnosti v sousedním sektoru).
2. Postavy s autem mohou během jedné hry přejet tolik sektorů, o kolik chtějí a pokud mají v autě dostatek benzínu.
3. Při každém dalším začátku hry se bere v potaz, ze v mezičase postava mohla jeden sektor přejít. Smí tak začínat v nějakém sousedním sektoru toho, ve kterém byly naposledy, a přejít do dalšího během jedné hry.
4. Postavy se během jedné hry mohou libovolně pohybovat po sektoru, ve kterém se nachází, nebo v sektoru, do kterého přešly.
5. Pokud si hráč přeje postavu přesunout do jiného sektoru mimo hru, smí zažádat přes formulář o přesun postavy a to jednou za 24 hodin, aniž by s postavou hrál. Smí se posunout pouze o dva sousední sektory, než v jakém byla naposledy.
6. V předešlém případě může o přesun požádat již za 6 hodin, pokud použil auto, a také tak může postavu přesunout o tolik sektorů, o kolik chce, a na kolik má v autě benzín.
7. Benzín v autě je rozdělen na litry. 1 sektor = 1 litr.
8. Jakýkoliv přesun postavy ze sektoru do sektoru je hráč povinen hlásit do příslušeného formuláře. Při nenahlášeném přesunu se za hru nebudou počítat EXPy.
9. Při první hře s postavou si hráč může libovolně vybrat kde chce, aby se postava nacházela.
10. Přesun z místnosti do místnosti automaticky zahrnuje útok 3x obyčejná zombie. Neplatí pro postavy se schopností Tichý jako myška.
11. Přesun ze sektoru do sektoru automaticky zahrnuje útok 5x obyčejná zombie. Postavy se schopností Tichý jako myška napadne pouze 1x obyčejná zombie.
12. Jakékoliv cestování mezi místnostmi a sektory po 22:00-6:00 je rizikové na útoky zombie i pro postavy se schopností Tichý jako myška.
13. Dopravními prostředky se smí cestovat pouze mezi sektory. Ne mezi místnostmi. To znamená, že postava může odjet s autem pouze z místnosti, kde auto 'zaparkovala'.

Obchod

1. RPG platidlo jsou mušle. Získávají se prodejem věcí z inventáře do obchodu nebo ostatním postavám, či jsou k nalezení při eventech.
2. Každý item (věc) má svou váhu a fixní cenu v obchodě. Za tu cenu s ním můžete přes obchod obchodovat (vyměňovat za itemy nebo prodávat za mušle).
3. S itemy můžou obchodovat i postavy mezi sebou (např. v případě, kdy to co chtějí není v obchodě). Cenu si určují postavy samy. Je jedno, jestli vyměňují item za item nebo za mušle.
4. Obchod má jen omezené množství zboží.
5. Zboží se mění každý týden v sobotu večer (nezávisle na tom, jestli je vše vyprodáno, nebo něco zbylo).
6. Obchod můžou vykrást pouze 4 nebo více postav najednou, které jsou spolu domluvené. Nesmí zabít žádného 'zaměstnance' a musí být maskované, aby je zaměstnanci nepoznali a měly do obchodu stále přístup.
7. Zlodějům se za krádež odečítá 10%, a to kvůli prodělanému stresu a možným zraněním.
8. Každá postava smí vykrást obchod pouze jednou za 14 dní.
9. Rozdělení věcí při krádeži si určují postavy samy.
10. Při jakýchkoliv transakcích v obchodě musí vaše postava navštívit místnost obchodu, napsat post o koupi nebo prodeji a poté to nahlásit do příslušného formuláře.
11. Místnost obchodu (tedy obchod) můžou navštívit pouze osoby, které se nacházejí v jejím sektoru nebo v nějakém sousedním (neplatí pro postavy s autem).
12. Auto lze koupit v obchodě nebo nalézt při eventu. Jeho životnost vyprchává, jakmile dojde benzín, a je nutné najít jiné auto.
13. V Oakville je dostupných několik aut, které si mohou vzít zadarmo postavy na příslušném levelu a která se přičítají po týdnu od té doby, kdy je sebráno poslední.
14. Postavy mohou zakoupit nebo nalézt itemy, které nemají žádný fyzický efekt, pouze prodejní cenu, a mohou mít dobu expirace na den. Například sbírka starých mincí nebo cigarety, které může postava kouřit.
15. Do týdenního sortimentu obchodu se zahrnují i věci koupené obchodem od postav v tom samém týdnu.
16. Aktuální itemy v obchodě pro tento týden se dozvíte v záložce Store nahoře na stránce.

Looty

Znamená věci, které jsou volně k sebrání.
1. Každé místo mimo safezone má své předepsané looty, které na místě jsou do té doby, dokud si je někdo všechny neodnese.
2. Každá postava si smí odnýst pouze tolik věcí, na kolik má místo v batohu - povolené kg, a kolik má povoleno levelem.
3. Každá postava si smí odnýst pouze věci jejího levelu, menšího, nebo max o 3 lv vyšší.
4. Odnesené looty většího levelu postava nesmí používat, dokud na ně nemá level, nebo je může prodat.
5. Každý level také zahrnuje počet věcí, které si může postava odnést během jedné hry z jednoho místa.
6. Každý loot má podle ceny předepsanou sacrifice (oběť). To znamená, že pro její získání budete muset obětovat nějaká % života v souboji se zombie. Některé looty mají 0 sacrifice.
7. Každá postava ve skupině si může looty odložit u sebe doma ('bankovní' místo se určuje podle levelu postavy - co level, to 1 místo navíc, smíte ukládat libovolný počet itemů stejného druhu, např. 5x izolepa).
8. Loneři (postavy mimo skupinu) si smí v obchodě zakoupit místo ve vlastním trezoru, ke kterému mají klíče pouze oni. Místo v trezoru se též určuje podle levelu postavy.
9. Každá interakce s věcmi odloženými doma nebo v trezoru vyžaduje post v dané místnosti (postava musí být poblíž) a ohlášení lootu v přislušném formuláři.
10. Vyměňovat v obchodě můžete pouze věci se, h es lo je zombáž, stejnou nebo vyšší hodnotou než je předmět, který z obchodu chcete. Jakákoliv přebytečná cena je vám vrácena v mušlích.
11. Mezi looty se mohou vyskytovat i mušle. Ty buď nelegálně vložíte do oběhu, nebo je tam ztratili nějací předešlí přeživší.
12. Aktuální looty pro tento týden se dozvíte v News>Looty #
13. Vždy platí poslední vydaný seznam lootů, i kdyby byl starší než 1 týden.

Výroba a oprava

1. Při prozkoumávání města může postava nalézt itemy s označením junk. Ty se používají pouze k výrobě.
2. Různé itemy se dají za menší cenu vyrobit s pomocí junk itemů, které si postava nejdřív musí nastřádat.
3. Některé epické itemy vyžadují recept.
4. Vyrobené itemy mají větší výdrž a cenu v obchodě.
5. Postava může vyrobit věci většího levelu. Nesmí je však používat, dokud nebude mít požadovaný level, nebo je neprodá.
6. Každý vyrobený předmět se musí nahlásit do příslušného formuláře.
7. Výroba vyžaduje post, ve kterém je popis výroby předmětu.
8. Postava smí vyrábět pouze na výrobních 'stanicích', kde je k dispozici veškeré nářadí. Neplatí pro postavy se schopností Šikula.
9. Návštěva stanice vždy zahrnuje souboj s 4x obyčejná zombie, není li v safezone.
10. Každý item přidávající strength nebo defense lze opravit do zánovního stavu, pokud jim zbývá minimálně 1 bod použitelnosti. K tomu je potřeba určený junk item.
11. Item lze opravit pouze 5x. Neplatí pro střelné zbraně a kuše nebo luky, či bazku. Ty se nerozbíjí, pouze se spotřebují náboje, šípy, nebo rakety.
12. Opravovat lze všude až na některé výjimky.
13. Recepty se postava musí naučit, jinak je nemůže používat, ale pouze prodat. Slouží k tomu příslušný formulář.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama